SOL-U-INK Ink P/NOEM Ink P/NSOL-U-INK MakeUp P/NOEM MakeUp P/NSOL-U-INK Wash P/NOEM Wash P/NOEM | SUI_Ink (OEM_Ink) | SUI_Mk (OEM_Mk) | SUI_W (OEM_W)Descripcion
D-1102-R IR 291 BKD-1102MU-R W-136 n/aDomino | D-1102-R (IR 291 BK) | D-1102MU-R ( ) | Washer W-136 () |Black Ink Reservoir, Good Adhesion on Plastics
2229-R IR 270 BKD-48-QBK0101W-136 n/aDomino | 2229-R (IR 270 BK) | D-48-Q ( ) | Washer W-136 () |Black Ink Standard Reservoir, General Purpose
2311-R IR 236 BKD-274-Q W-136 n/aDomino | 2311-R (IR 236 BK) | D-274-Q ( ) | Washer W-136 () |Black Ink Standard Reservoir
2337-R IR 236 BKD-335-Q W-136 n/aDomino | 2337-R (IR 236 BK) | D-335-Q ( ) | Washer W-136 () |Black Ink Standard Reservoir
D-1102-C IC 291 BKD-1102MU-CMC 291 BKW-136 n/aDomino | D-1102-C (IC 291 BK) | D-1102MU-C (MC 291 BK) | Washer W-136 () |Black Ink, Good Adhesion on Plastics
2229-C IC 270 BKD-48-CBK0101W-136 n/aDomino | 2229-C (IC 270 BK) | D-48-C (MC 270 BK) | Washer W-136 () |Black Ink Standard, General Purpose
2311-C IC 236 BKD-274-CMC 236 BKW-136 n/aDomino | 2311-C (IC 236 BK) | D-274-C (MC 236 BK) | Washer W-136 () |Black Ink Standard
2337-C IC 236 BKD-335-CMC 236 BKW-136 n/aDomino | 2337-C (IC 236 BK) | D-335-C (MC 236 BK) | Washer W-136 () |Black Ink Standard
956-R BK 0101RD-48-QBK0101W-136 n/aDomino | 956-R (BK 0101R) | D-48-Q (BK0101) | Washer W-136 () |Black Ink Standard Reservoir
956-C BK 0101CD-48-CBK0101W-136 n/aDomino | 956-C (BK 0101C) | D-48-C (BK0101) | Washer W-136 () |Black Ink Standard
n/an/an/an/aW-707000QDomino | ( ) | () | Washer W-70 (7000Q) |Washer
n/an/an/an/aW-752000QDomino | ( ) | () | Washer W-75 (2000Q) |Washer
n/an/an/an/aW-801100QDomino | ( ) | () | Washer W-80 (1100Q) |Washer
n/an/an/an/aW-68 1000QDomino | ( ) | () | Washer W-68 (1000Q) |Washer
n/an/an/an/aW-68 1000QDomino | ( ) | () |Washer W-68 (1000Q) |Washer
n/an/an/an/aW-68 1000QDomino | ( ) | () |Washer W-68 (1000Q) |Washer
n/an/an/an/aW-68 1000QDomino | ( ) | () | Washer W-68 (1000Q) |Washer
n/an/aD-324-C W-136 n/aDomino | ( ) | D-324-C ( ) | Washer W-136 () |Make Up
n/an/aD-324-Q W-136 n/aDomino | ( ) | D-324-Q ( ) | Washer W-136 () |Make Up